† BENEDYKT XVI 16IV1927 31XII2022

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół
2022-12-31

† BENEDYKT XVI 16IV1927 31XII2022

𝐖 𝐖𝐢𝐠𝐢𝐥𝐢ę 𝐔𝐫𝐨𝐜𝐳𝐲𝐬𝐭𝐨ś𝐜𝐢 Ś𝐰𝐢ę𝐭𝐞𝐣 𝐁𝐨ż𝐞𝐣 𝐑𝐨𝐝𝐳𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐤𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐧ął 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝 𝐁𝐨𝐠𝐢𝐞𝐦

               𝐏𝐚𝐩𝐢𝐞ż 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐝𝐲𝐤𝐭 𝐗𝐕𝐈.

𝐍𝐢𝐞𝐜𝐡 𝐬ł𝐨𝐰𝐚, 𝐤𝐭ó𝐫𝐞 𝐰𝐲𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐚ł 𝐰 𝐜𝐳𝐚𝐬𝐢𝐞 𝐉𝐞𝐠𝐨 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐲𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭𝐮 𝐫𝐨𝐳𝐛𝐫𝐳𝐦𝐢𝐞𝐰𝐚𝐣ą 𝐝𝐳𝐢ś 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳 𝐁𝐨ż𝐲𝐦 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐞𝐦:

"𝐓𝐲𝐥𝐤𝐨 𝐜𝐳ł𝐨𝐰𝐢𝐞𝐤 𝐩𝐨𝐣𝐞𝐝𝐧𝐚𝐧𝐲 𝐳 𝐁𝐨𝐠𝐢𝐞𝐦 𝐦𝐨ż𝐞 𝐬𝐢ę 𝐩𝐨𝐣𝐞𝐝𝐧𝐚ć 𝐢 ż𝐲ć 𝐰 𝐡𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧𝐢𝐢 𝐳𝐞 𝐬𝐨𝐛ą 𝐬𝐚𝐦𝐲𝐦; 𝐭𝐲𝐥𝐤𝐨 𝐜𝐳ł𝐨𝐰𝐢𝐞𝐤 𝐩𝐨𝐣𝐞𝐝𝐧𝐚𝐧𝐲 𝐳 𝐁𝐨𝐠𝐢𝐞𝐦 𝐢 𝐳𝐞 𝐬𝐨𝐛ą 𝐦𝐨ż𝐞 𝐰𝐩𝐫𝐨𝐰𝐚𝐝𝐳𝐚ć 𝐩𝐨𝐤ó𝐣 𝐰 𝐬𝐰𝐲𝐦 𝐨𝐭𝐨𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐮 𝐢 𝐧𝐚 𝐜𝐚ł𝐲𝐦 ś𝐰𝐢𝐞𝐜𝐢𝐞"

                                                                     𝐑. 𝐈. 𝐏.