Duszpasterze Parafii

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół

ks. kan. Edward Kuś

Proboszcz


kanonik, mgr (teologia)

ks. Piotr Kazimierski

Wikariusz


mgr (teologia), katecheta

ks. prał. Jan Kiełbasa

Rezydent


 kanonik, kapelan Straży Miejskiej w Lublinie, mgr (teologia)