INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 25 XI 2023 - 3 XII 2023

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 25 XI 2023 - 3 XII 2023

Sobota 25. 11.

7.00 + Franciszka rocz. śm. Andrzej Rola ++ Rolów i Piosiów.

7.00 + Marzena Felc of. przyjaciele rodziny.

7.30+Helena Pruchnicka16 r. śm. Ignacy of rodz. 7.30 + Tomasz Złotek greg. ( 23 )

17.00 + Roman Bieniek 3 r. śm. of. żona, dzieci i wnuki.

 

Niedziela 26. 11. UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 

7.00+Marianna r.śm. Stanisław, Józef, Kazimierz, Ewa, Henryk ++ Dziewulskich of. rodz.

7.00 + Tomasz Złotek greg. ( 24 )

9.30+Jan Janiszewski 11r.śm.of.rodz.z ul. Lipowej.

11.30 Za parafian.

17.00 + Andrzej Kępowicz 3 r. śm. Zofia, Bolesław, Zofia, Janina, Józef, Elżbieta z Kępowiczów, Niezbeckich of. rodz. z ul. Parafialnej.

 

Poniedziałek 27. 11.
7.00 + Andrzej r. śm. Leokadia, Marian, Józef, Dominik, Wojciech, Katarzyna z rodz. Tylusów.
7.00 + Tomasz Złotek greg. ( 25 )
7.30 + Leokadia Plewik 8 m. po śm.
17.00 + Józef Całka 3 m. po śm. of. rodzina.
17.30 + Ignacy Pioś of. rodz. Maciągów.
 

Wtorek 28. 11.
7.00 + Tomasz Złotek greg. ( 26 )
7.00 + Henryk Dziwulski 2 r. śm. ++ Dziwulskich of. żona.
7.30 + Tomasz Złotek of. KŻR Matki Bożej Pięknej Miłości.
17.00 +Zdzisław Janczarek im. of. żona i dzieci.
17.30 +Tomasz Jaworski 6 m. po śm. of. nauczyciele, rodzice i dzieci.
 

Środa 29. 11.
7.00+Tomasz Złotek of.Mirosław Adach z żoną.
7.00 + Tomasz Złotek greg. ( 27 )
17.00 + Andrzej Sikora im. int rodziny.
17.30 + Andrzej Stefanek 9 r. śm. Helena ++ Stefanków, Paluchów.
 

Czwartek 30. 11.
7.00 + Andrzej im. Emilia Biszczak.
7.00 + Tomasz Złotek greg. ( 28 )
7.30+Andrzej im. Andrzej im.Helena, Małgorzata++Stefanków,Zaborskich of. rodz.
17.00+Marianna Zdybel 30 dzień po śm. of. uczest. pogrzebu.
 

Piątek 1. 12.
7.00 + Tomasz Złotek of. Firma pogrz. Feniks.
7.00 + Tomasz Złotek greg. ( 29 )
17.00 + Tomasz Złotek of. siostry stryjeczne, Janina i Genowefa z rodzinami.
 

Sobota 2. 12.
7.00 + Marianna Wierzchowska of. rodz. Podkościelnych.
7.00 + Tomasz Złotek greg. ( 30 )
7.30 + Kozyrów i Piosiów.
17.00 + Ignacy, Marianna Pioś of. córka Halusia z rodziną.
 

Niedziela 3. 12. I NIEDZIELA ADWENTU
7.00 + Teresa Śledzicka of. sąsiadów Małków.
9.30 + Barbara Smoleń im. of. rodzina.
9.30 + Andrzej Samolej 1 r. śm. of. rodzina.
11.30 Za parafian.
17.00 + Józef Całka of. rodz. Dobrowolskich, Wójtowiczów.