10 STYCZNIA 2021 NIEDZIELA, ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół
2021-01-09

10 STYCZNIA 2021 NIEDZIELA, ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Dziś obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Niech do Naszej pamięci wrócą słowa, które kapłan wypowiedział do nas jako rodziców:

Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

A także słowa do chrzestnych:

A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku? 

Czy pamiętam jaka była moja odpowiedź?...


Niech dzisiejsze święto będzie odnowieniem przyrzeczenia w moim sercu i powiedzenia Bogu TAK. Niech Mesjasz, który w uniżeniu, będąc wolny od grzechu, przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela, uczy mnie pokory, abym uświadomił sobie moją słabość. Dlatego Bóg poprzez sakrament Chrztu Świętego otwiera mi drogę do Nieba. Czy będą tam moje dzieci i ja sam?  Zależy od wypełniania mojego przyrzeczenia...