15 SIERPNIA 2021 Uroczystość WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół
2021-08-14

15 SIERPNIA 2021 Uroczystość WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

„Świątynia Boga w niebie się otwarła. (...) Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1). To piękny biblijny obraz Niewiasty, w którym od początku Kościół widział Maryję, Matkę Boga. W szczególny sposób przemawia on do nas dzisiaj. Najświętsza Maryja Panna z duszą i ciałem zabrana do chwały nieba jest szczególnym znakiem dla wszystkich wierzących.

Światło w dzień

Maryja jest dla nas światłem dnia. Niewiasta jest obleczona, przyodziana w słońce. Światło słońca to symbol niebieskiej chwały, Maryja jest prześwietlona Bogiem, który mieszka w niedostępnej światłości. Maryja prowadzi nas w tajemnicę Boga.