2 LUTY 2021 ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół
2021-02-01

2 LUTY 2021 ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

Dzisiejsze święto wydaje się proste, mogące być zamknięte w jednym zdaniu: Dzisiaj Najświętsza Maryja Panna przedstawiła Jezusa w świątyni, a Symeon, napełniony Duchem Świętym, wziął Go w objęcia i błogosławił Boga (antyfona do pieśni Maryi). A jednak, święto Ofiarowania Pańskiego jest tak bogate, że wręcz nie wiadomo, którą jego tajemnicą zachwycić się najbardziej, na której z postaci stawianych nam dziś przed oczy skupić uwagę...

 

Wierność i pokora Maryi, którą w dzisiejszym święcie nazywamy Matką Bożą Gromniczną, czyli niosącą światło i zbawienie, uczy nas, jak przyjmować z wiarą słowo Boże, jak rozważać je w sercu, jak dać się mu kształtować. Przez chrzest św. zostajemy włączeni do życia w wierze, Bóg oświeca każdego człowieka, który na świat przychodzi (J 1, 9), ale to od nas zależy, czy oddamy się w pełni Bogu, czy usłyszy od nas fiat. Wpatrując się w dzisiejszy ewangeliczny wizerunek Maryi możemy zobaczyć, jak nasze życie ma być przeniknięte życiem Jezusa Chrystusa, jak ma stać się On naszym Światłem, które nas prowadzi drogą cnót do światłości bez końca (z błogosławieństwa świec). 

 

źródło: serwis Internetowej Liturgii Godzin – http://brewiarz.pl