22 X DZIEŃ ŚWIETEGO JANA PAWŁA II

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół
2020-10-22

22 X DZIEŃ ŚWIETEGO JANA PAWŁA II

22 X 1978 roku odbyła się uroczysta inauguracja  pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Pamiętajmy w naszych rodzinach o modlitwie za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II, którego Święte Relikwie znajdują się w naszej świątyni parafialnej. 

Modlitwa:

Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli Święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Załączone linki