Różaniec wypominkowy 2 do 8 listopada

Parafia w Niedrzwicy Kościelnej - Kościół
2021-11-01

Różaniec wypominkowy 2 do 8 listopada

Różaniec wypominkowy od 2 do 8 listopada o godz. 16.30. Później Msza św. Wypominki będą czytane w kościele. Pamiętajmy o naszych zmarłych w modlitwie różańcowej, Mszy Świętej i Komunii Świętej. 

Każdy z nas może mieć udział w zbawieniu dusz w czyśćcu cierpiące. 

Czyściec to miejsce cierpień wielu dusz. Niektórzy święci i błogosławieni otrzymali łaskę poznania czym jest czyściec. Poznajmy wizję tego miejsca św. Faustyny Kowalskiej.

Ujrzałam Anioła Bożego, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednoznacznie, że największym dla nich cierpieniem, to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściśle obcuję z duszami cierpiącymi.